Arabe   Fran�ais    |
    

EURL Techn-Eaux International

Réduire

 Siège Social:

Cité Benghazi villa 85 Route de Baraki -Alger.

Tel / Fax :   023 92.22.79 / 78

Mob :  0770 903 454 / 0770 129 096

e-mail : commercial@techn-eaux.com

              contact@techn-eaux.com

              m.larbi@techn-eaux.com

              techn_eaux_dz@yahoo.fr


Annexe (1) Oran :

Villa 52 Ibn Rochd Point du jour-Oran.

Tel  :  041 82 73 63

Tel / Fax : 041 82 73 63

Mob :  0770  97 99 54

            0770 25 48 50

e-mail :  techneaux.oran@yahoo.fr  

Annexe (2) Oran :

17 coopérative Hai Es- Sadaka(ex: les palmiers) Oran

Tel :

Mob :  0770 97 99 61

e-mail :  techneaux.oran2@yahoo.fr         

 

Contactez-nous